Transparency

Full Disclosure

Municipal Bidding

Rebidding Of Plates

Rebidding of Plates

Rebidding Of Vice-Mayor Vehicle

rebid vehicle of vice-mayor

Bidding for Concreting road at Barangay Ayao-Iyao

CONCRETING AYAO-IYAO

Bidding for Concreting road at Barangay Mataas na Bayan

CONCRETING Mataas na bayan

Riprapping/Embankment Protection at Barangay Mahayahay

riprap mahayahay

Riprapping/Embankment Protection at Barangay Malinis

riprap malinis

Riprapping/Embankment Protection at Barangay Matingain I

riprap matingain I